Xem thêm các trận đá gà khác

Live đá gà Mỹ chiếu trực tiếp từ Philipines ngày 21/12/2019

Mách bạn

Cách điều hành các trận đá gà

Khoảng hai ,5 hoặc 3 tháng đầu tiên sau khi nở, gà con với thể được nuôi phổ biến cả ổ và theo mẹ. lúc đã tách mẹ, chơi đá gà con vẫn sở hữu thểgiam cầm tầm thường cho tới khoảng 4 – 5 tháng tuổi.

tới thời điểm này, cần tách chơi đá gà trống và gà chọi mái ra kìm hãm riêng. Riêng hùng kê đại chiến trống, mỗi con phải được nhốt tại 1 chỗ, khôngcho chúng thấy mặt nhau để giảm thiểu mổ và đá bậy. lúc chiến kê trống đã gáy rõ tiếng, người chơi bắt đầu cắt lông ở các vùng: đầu, cổ, ức, đùi để lộ vùng da ở những nơi này. cùng lúc cắt tai, tích cho chọi gà

Nguồn: http://choidaga.net/kinh-nghiem-choi-da-ga-hay-nhat-ma-dan-choi-can-biet/ .

Trận đá gà số 1

Trận đá gà số 2

Trận đá gà số 3

Trận đá gà số 4

Trận đá gà số 5