Xem thêm các trận đá gà khác

Xem đá gà cựa dao trực tiếp từ Philipines thứ 5 ngày 20/02/2020

Top 5 video xem đá gà cựa dao trực tiếp từ Philipines hay nhất thứ 5 ngày 20/02/2020

Bạn đã biết???

Gà đá hậu là gì?


Gà đá hậu là những chú gà có lối gà chọi chuyên đá vào phần hầu của đối thủ và được chia thành các thế đá như hầu dọc (đơn), hầu mé, vừa dọc vừa hầu và hầu thụt.

Lối đá hậu chủ yếu dùng quản khi đá gà. Nếu gà đá hầu mé thì ít dùng cựa, thường dùng đòn đá để hạ gục đối thủ. Gà đá dọc mé thì dùng cựa để tấn công nhiều hơn, có thể khiến cho đối thủ mất mắt dễ dàng.

Nguồn: https://top10bookie.com/loi-ga-choi-va-cac-the-da-khac-che-hieu-qua-nhat/

Trận đá gà số 1

Trận đá gà số 2

Trận đá gà số 3

Trận đá gà số 4

Trận đá gà số 5